Burgerrechtenbeweging ‘Demokratie Jetzt!’ ging voor een solidaire DDR

In de late zomer en herfst van 1989 werden in de DDR talrijke burgerrechtenbewegingen en partijen van de oppositie gevormd. De meesten van hen wilden de DDR omvormen tot een vrije en pluralistische staat. Een van de bekendste en meest invloedrijke burgerrechtenbewegingen was ‘Demokratie Jetzt!’

Op 12 september 1989 werd in Oost-Berlijn de burgerbeweging ‘Demokratie Jetzt!’ opgericht. De oproep tot oprichting werd ondertekend door twaalf mensen die jarenlang betrokken waren bij kerkgerelateerde initiatieven, waaronder Konrad Weiß, Wolfgang Ullmann en Ulrike Poppe.

‘Demokratie Jetzt!’ zag zichzelf absoluut als een burgerbeweging, zoals Ulrike Poppe in november 1990 uitlegde: “We hebben informele werkstructuren, we zijn geen vereniging met permanente lidmaatschappen en natuurlijk geen partij.” Een van de meest urgente doelstellingen van ‘Demokratie Jetzt!’ was het creëren van een ‘solidaire samenleving’ waarin ‘vrijheid en menselijke waardigheid voor allen’, ‘levend pluralisme’ en de rechtsstaat van nature verankerd zijn.

Vóór de Volkskammer-verkiezing op 18 maart 1990 fuseerde ‘Demokratie Jetzt!’ met het ‘Neues Forum’ en ‘Initiative Frieden und Menschenrechte’ om de lijst ‘Bündnis 90’ te vormen. De verkiezingsuitslag was echter demoraliserend: slechts 2,9 procent van de DDR-burgers stemde op burgerrechtenactivisten. In september 1991 werd ‘Demokratie Jetzt!’ ontbonden. In september 1993 verenigden ‘Bündnis 90’ en de West-Duitse Groenen zich eindelijk om de Bündnis 90/Die Grünen-partij te vormen.

Geef een reactie