Dertig jaar geleden werd gestart met afbraak Berlijnse Muur

Vandaag dertig jaar geleden, op 28 april 1990, werd bij de Brandenburgr Tor gestart met de afbraak van de Berlijnse Muur. DDR-grenstroepen ontfermden zich over deze taak. In eerste instantie werd de Muur afgebroken en vervangen door een metalen hek.

Bijna 2000 kilometer beton, prikkeldraad en hekwerk en 716 uitkijktorens moesten na de val van de Muur in en om Berlijn worden verwijderd. De metalen hekken die op de plaats kwamen bleven nog geen twee maanden staan, want op 13 juni 1990 begon de officiële sloop van de Muur.

De grenstroepen die de Muur jarenlang hadden bewaakt moesten nu de Muur afbreken. Het afbreken van de Muur begon al direct na de val op 9 november 1989. Talloze ‘Mauerspechte’ hakten met beitels, hamers en wat ze verder aan gereedschap konden vinden op de gehate Muur in. In de binnenstad werden in de maanden daarna een paar delen van de grens verwijderd, bijvoorbeeld tussen de Brandenburger Tor en de Friedrichstrasse. Maar de officiële sloop begon op 13 juni 1990, aan de Bernauer Strasse.

Het was een enorme klus. De Muur, die op 13 augustus 1961 werd gebouwd, liep niet alleen dwars door de stad tussen Oost- en West-Berlijn, maar ook om heel West-Berlijn heen, langs de grens met het Oost-Duitse achterland. In totaal ging het om bijna 160 kilometer. Voor de grens was bijna 2000 kilometer aan beton, prikkeldraad, hekken en ander afscheidingsmateriaal gebruikt. Bovendien waren er 716 uitkijktorens die weg moesten.

Naar schatting heeft de sloop rond 1,7 miljoen ton bouwafval opgeleverd. Een deel daarvan is hergebruikt en is hier en daar alsnog in Berlijn terecht gekomen, onder wegen en parkeerplaatsen. De sloop van de Muur wordt versneld door het eenwordingsproces. Twee weken voor de grenstroepen met de afbraak beginnen, heeft de Oost-Duitse regering de muntunie tussen de DDR en de BRD goedgekeurd, die op 1 juli van kracht wordt. Daarmee vervallen alle grenscontroles tussen de BRD en de DDR. Al in november 1990, twee maanden eerder dan oorspronkelijk gepland, is het grootste gedeelte van de Muur in Berlijn afgebroken. De sloop van de grens om Berlijn heen duurt tot midden jaren negentig.

Delen van de Muur zijn als monument bewaard gebleven. Bekend zijn de East Side Gallery, het door kunstenaars beschilderde gedeelte aan de Spree, en de Muurresten op de Bernauer Strasse, waar ook de Gedenkstätte Berliner Mauer is. Door heel Berlijn heen is met dubbele rijen kinderkopjes over straten en stoepen aangegeven waar de Muur gelopen heeft.

Geef een antwoord