Het verdwenen thuisgevoel

De DDR was een tegenstrijdig land. Mensen die erin hebben geleefd, herinneren zich geluk en lijden, het gevoel van veiligheid maar ook een leven in angst; successen van de socialistische planeconomie en tegelijkertijd de lange rijen voor lege winkels. Hoe past het allemaal bij elkaar?

De reportage ‘Die verschwundene Heimat’ uit 2019 geeft een inkijk in de DDR met de vele zaken die er speelden.

Hoe beïnvloedt de herinnering aan de DDR de manier van leven in het oosten vandaag de dag? Soms lijkt het erop dat er meer dan één DDR was. In de documentatie van Thomas Eichberg en Holger Metzner ontmoeten de auteurs mensen met verschillende, zelfs tegenstrijdige herinneringen aan de socialistische staat: arbeiders en voormalige functionarissen, zakenlieden van de DDR en politieke gevangenen.

De auteurs zijn geïnteresseerd in hoe ze zich de DDR herinneren en hoe de DDR-ervaring hun leven in verenigd Duitsland vormgeeft. Hoeveel DDR ligt er nog in het oosten? Omdat deze herinneringen misschien antwoorden bevatten op de vragen van vandaag de dag.

 

Geef een reactie